Projekt ”Bogglad” I Norddjurs Kommune

28.03.22
Som et led i den nationale indsat for at styrke børns læselyst, har Norddjurs Kommune fået tildelt over 600.000 kroner.

De skal bruges til at indkøbe bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og fritidsklubber. 

Pengene kommer fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje, der via finansloven er afsat til at styrke børns møde med litteraturen. Norddjurs Biblioteker ansøgte i efteråret 2021 om at få del i midlerne og sikrede dermed kommunens børn bøger for over 600.000 kroner. 

ET SAMARBEJDE MELLEM BIBLIOTEK OG INSTITUTIONER 

Projektet er unikt, fordi det kombinerer bibliotekets ekspertise inden for indkøb og formidling af bøger med pædagogernes faglighed og forståelse for børnenes hverdag. Kort sagt: biblioteket står for bogudvælgelse og indkøb mens institutionerne står for at give bogsamlingerne en plads i børnenes institutionsliv. Sådan får vi det allerbedste ud af begge fagligheder og et samarbejde der sikrer en høj kvalitet. 

45 institutioner i kommunen medvirker i projektet og midlerne fordeles så de svarer til institutionernes størrelse. Samlet set giver beløbet i gennemsnit 13.333 kroner per institution til indkøb - det kan blive til rigtig mange bøger!  

Her på Norddjurs Biblioteker er vi naturligvis ellevilde, ikke mindst fordi vi håber på at projektet kan medvirke til at skabe vedvarende bogglæde for kommunens børn – og livslang læselyst. Der venter naturligvis også et stort stykke arbejde, blandt andet skal vi i gang med at skabe et læsefagligt netværk på tværs af biblioteket og de mange deltagende institutioners mange ansatte. På denne måde kan vi hjælpes ad med at sikre at bøgerne og bogglæden varer ved. 

Følg med her på siden hvor vi vil holde jer opdateret på processen. 

Tags