Reglement og takster

Her kan du læse Norddjurs Bibliotekers reglement og finde takster for bøde og erstatning.

1. Låneret og lånerkort


Bibliotekets forskellige tilbud kan benyttes af alle. Det er gratis at låne materialer på biblioteket.
For at blive låner kan du enten henvende sig personligt på et af Norddjurs Biblioteker eller oprette dig på vores hjemmeside www.norddjursbib.dk med Nem-id. Du skal være 18 år for at kunne bruge Nem-id.

Oprettelse ved personlig henvendelse kræver, at den der ønsker at blive låner medbringer sundhedsbevis, kørekort eller andet, der er udstedt af offentlige myndigheder og indeholder CPR-nummer, billed ID er ikke nødvendigt..

Er man under 18 år, skal man have sine forældres underskrift for at få et lånerkort.

Find blanketten her.

Sundhedsbeviset anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sundhedskortet ikke ønskes anvendt. 

Alle lån er personlige. Der må kun lånes på eget sundhedskort eller lånerkort.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal der anvendes pinkode sammen med sundhedsbeviset/lånerkortet ved benyttelse af selvbetjeningsautomater, ved reservering og fornyelse, og når låneren ønsker at se lånerstatus på www.norddjursbib.dk. 

Pinkode anvendes desuden i forbindelse med en række online services.
Pinkoden består af 4 cifre efter eget valg. 

Bortkommer sundhedsbeviset/lånerkortet skal det hurtigst muligt meddeles biblioteket. Herefter spærres der for yderligere lån på kortet.
 

2. Lånetid


Lånetiden er normalt 30 dage. Visse materialetyper har en kortere lånetid.
Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af andre lånere – dog højst to gange materialets ordinære lånetid. Kvik-lån kan ikke fornyes.

Hvis låneren via bibliotekets hjemmeside ønsker at forlænge lånetiden den dato, hvor lånetiden udløber kan det ske frem til kl. 23.59.

Rettidig aflevering sker senest på afleveringsdatoen. Låneren er ansvarlig for, at aflevering sker rettidigt. Det er muligt at blive tilmeldt SMS eller mailservice, så der sendes en reminder forud for lånetidens udløb. Det er lånerens ansvar at biblioteket har aktuelt telefonnummer eller mail.
 

3. Reserveringer


Udlånte materialer kan reserveres. Der gives besked på SMS, mail, e-boks eller post når materialet er hjemkommet.
 

4. Registrering af lån


Alle udlån og afleveringer edb-registreres. Oplysninger om det enkelte udlån slettes senest 30 dage efter aflevering.
Bibliotekets materialer er tyverisikrede.
 

5. Ansvar for det lånte


Låneren er ansvarlig for de lånte materialer. Inden lån foretages, skal låneren sikre sig, at evt. fejl eller mangler ved det lånte materiale noteres af bibliotekets personale. Hvis materialer beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning. Se bibliotekets standardpriser for erstatning længere nede på siden. Når du har erstattet et materiale, der er beskadiget og/ eller bortkommet, er materialet dit. Biblioteket tilbagebetaler ikke beløbet for erstattede materialer.

Beskadiget materiale, som du har erstattet, kan du afhente på biblioteket op til to uger efter, at du har erstattet det.

Biblioteket har ingen erstatningspligt, hvis biblioteksmaterialer ændrer/ødelægger låners udstyr.

Aflevering af lånte materialer i bibliotekets postkasse sker på lånerens eget ansvar.
 

6. Udelukkelse fra at bruge biblioteket


Lånere kan udelukkes fra at låne, hvis de har ubetalte gebyrer på mere end 200 kr. Udelukkelsen vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel i e-boks eller post.
Udelukkelse ophæves ved nedbetaling til 0 kr.
 
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.
 

7. Regning


Når lånetiden for materialer er overskredet med 30 dage, anses materialerne for bortkomne, og regning på erstatningsbeløbet plus gebyrer udsendes. Materialets pris vil fremgå af saldoopgørelsen.

Ubetalte regninger vil blive behandlet af Norddjurs Kommunes opkrævning.

Takster

Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år Voksne 16 år-
Dagen efter lånetiden udløb betales 0 kr. 20 kr.
16-30 dage efter lånetidens udløb 0 kr. 59 kr.
Mere end 30 dage efter lånetidens udløb 0 kr. 230 kr.

Når lånetiden er overskredet med 15 dage udsendes en hjemkaldelse pr. sms, mail, e-boks eller post og der skal betales gebyr ved afleveringen.

Overskrides lånetiden med mere end 30 dage udsendes er krav om erstatning i e-boks eller post. Der skal betales gebyr og hvis ikke materialerne afleveres skal de erstattes. 

Erstatning og gebyrer bliver opkrævet af Norddjurs Kommune, Opkrævningen og herefter kan de lånte materialer ikke længere afleveres og betragtes som dine.

 

8. Rykkerprocedure for gebyr og erstatninger. 

Mellemværende overføres med betalingsfrist på 30 dage til Debitor. Borgeren modtager faktura i e-boks. Som fysisk post, hvis man ikke har digital post.

10 dage efter betalingsfristen på fakturaen modtages 1. rykker med gebyr på 100 kr.

Der er 5. dages betalingsfrist på 1. rykker.

20 dage efter betalingsfristen på 1. rykker bliver kravet sendt til inddrivelse ved Gældstyrelsen.

 

9. Husorden

Velkommen til Biblioteket!

Biblioteket tilhører os alle sammen.

Hjælp os og hinanden med at gøre det til et rart og trygt sted at være.

Derfor:

  • Tal pænt og stille og roligt
     
  • Respektér andre brugere og personalet
     
  • Brug høretelefoner
     
  • Alkohol, rusmidler og rygning er forbudt på biblioteket