Til studerende

Her kan du få mere at vide om Norddjurs Bibliotekers tilbud til studerende og ungdomsudannelserne.

Velkommen til Norddjurs Biblioteker
Her giver vi en oversigt over Norddjurs Bibliotekers tilbud til
studerende og ungdomsuddannelserne.


 

Besøg på biblioteket tilrettelægges altid i samarbejde med
underviser og kan tilpasses de enkelte hold, alt afhængig af faglige
forudsætninger og ønsker.

Vi vil meget gerne have en klar forventningsafstemning med
underviseren inden besøget.
Besøg på biblioteket foregår klassevis med deltagelse af en
underviser.

Det antal biblioteksbesøg og workshops vi tilbyder, bliver fordelt
efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt og booking
Tilbuddene er helt gratis og kan bookes ved henvendelse til:

Søren Feldtfos Thomsen
sft@norddjurs.dk / tlf. 8959 2786

Isaac Kenneth Donkor
iskd@norddjurs.dk / tlf. 8959 2748

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os.