Til folkeskolerne

Her kan du få mere at vide om Norddjurs Bibliotekers tilbud til folkeskolerne.

Vi har en bred vifte af tilbud til skolerne, som man til hver en tid kan tilmelde sig. 

Alle vores skoletilbud er naturligvis gratis og man kan læse mere om dem i vores aktuelle tilbudskatalog. 


Kend dit bibliotek

Måske er dette elevernes første besøg på biblioteket, derfor går vi sammen på opdagelse i biblioteket, og viser hvad man kan bruge biblioteket til, og hvad man kan låne med hjem.
Bagefter læser vi en spændende historie (kun op til 3. klasse), og til sidst opretter vi lånerkort.

Formål: Biblioteksbesøget har til formål at give eleverne indblik i de mange materialer biblioteket stiller til rådighed og lyst til at udforske dem. Eleverne får desuden viden om bibliotekets låneregler og de får samtidig sat ansigt på nogle af bibliotekarerne.

Fokus fra Fælles Mål:
- At eleverne selv kan vælge bøger til frilæsning ud fra tekstens sværhedsgrad og indhold
- At eleverne får gode oplevelser med litteratur
- At eleverne lærer biblioteket at kende som kulturinstitution
- At eleverne selv kan finde frem til bøgernes placering på biblioteket.

Målgruppe: 0.-9. klasse. En klasse ad gangen med minimum 1 lærer

Varighed: Besøget varer ca. 1 time. I er velkomne til at blive længere for at lege, læse eller spise madpakker

Tidspunkt: Aftales med biblioteket i god tid.

Forberedelse: Tal gerne med eleverne om, hvad et bibliotek er og hvordan man benytter det.
Hvis børnene skal have et lånerkort skal de medbringe blanketten fra midtersiderne udfyldt med forældreunderskrift. 

Lånerkort-tilladelse kan hentes her


Kontakt : Louise Skaarup på Tlf.: 8959 2767 eller e-mail: louis@norddjurs.dk eller dit lokale bibliotek.


Booktalks

For at bevare, udvikle og styrke elevernes læselyst, skal de præsenteres for inspirerende og forskelligartede bøger. Dette gælder både fagog skønlitteratur.
Vi tilpasser vores booktalks til elevernes læseniveau og klassetrin.

Hvis I ønsker en booktalk indenfor et specielt emne vil vi, i samarbejde med jer, forsøge at imødekomme det.
Alternativt møder vi op med en stor stak spændende, sjove, uhyggelige, tankevækkende bøger og giver eleverne en læselyst-indsprøjtning.

Fokus fra Fælles Mål:
- At eleverne selv kan vælge bøger til frilæsning ud fra tekstens svær-
 hedsgrad og indhold
- At eleverne får gode oplevelser med litteratur
- At eleverne lærer biblioteket at kende som kulturinstitution

Målgruppe: 0. – 9. klasse. En klasse
af gangen med minimum 1 lærer.

Varighed: 45 minutter

Tidspunkt: Aftales med biblioteket i god tid

Forberedelse: Tal gerne med eleverne om hvorfor I skal besøge biblioteket. Hvis eleverne skal have et lånerkort skal de medbringe blanketten fra
midtersiderne udfyldt med forældreunderskrift.

Lånerkort-tilladelse kan hentes her


Kontakt : Louise Skaarup på Tlf.: 8959 2767 eller e-mail: louis@norddjurs.dk eller dit lokale bibliotek.

 

Bibliobitterne

Lær biblioteket at kende med Bibliobitterne!

Vi inviterer alle 3. of 4. klasser til en helt ny Augmented Reality-oplevelse i biblioteket. Med app'en ’Bibliobitterne’, kommer eleverne på skattejagt rundt i biblioteket, når de skal hjælpe med at finde bibliobitterne og løse opgaver for dem.

Som det allerførste møder eleverne bibliobitterne i den tilhørendehistorie af Thomas Brunstrøm, som klassen allerede hjemmefra får læst højt - enten af Brunstrøm selv via en YouTube-video eller aflæreren.

Herefter kommer klassen på biblioteket, hvor de i grupper skal finde ud af, hvor Bibliobitterne gemmer sig. Således introduceres de til forskellige genrer og områder i biblioteket, ved på egen hånd - ved hjælp af app’en - at bevæge sig rundt på biblioteket i jagten på bibliobitterne.

Målgruppe: 3. klasse og 4. klasse

Varighed: Forløbet tager op til 90 min.

Hvor og hvornår: Bibliobitterne kan bookes på alle fire afdelinger.
Kontakt din lokale afdeling i god tid, så finder vi et tidspunkt som passer jer og os.

Forberedelse: Inddel klassen i hold af tre elever med minimum en stærk læser pr. hold. Se video eller læs historien medmindre vi aftaler at det skal ske på biblioteket. 


Smart Parat Svar

Er din kommende 6. klasse Danmarks klogeste? Det har du nu chancen for at finde ud af, og samtidig give dine elever en unik og sjov oplevelse, hvor de quizzer sig til nysgerrighed, læselyst, paratviden og sammenhold.
Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse.

Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker. Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som faglitteratur. Der medtages desuden andre emner, hvor man kan vise, man er ekspert. Det kan fx være politik, spil eller sport. Det overordnede mål med projektet er således at fremme og fastholde større børns læselyst i et bredt perspektiv, men også at vise, at det er sejt at være ekspert på et område. På den måde kommer deltagerne til at være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende.

Det er sejt at læse og at have paratviden.

Målgruppe: 6. klasse.

Hvor: Skiftevis Grenaa Bibliotek og Auning Bibliotek

Varighed: Det meste af dagen, hvis holdet går hele vejen.

Tidspunkt: 1. onsdag i december

Forberedelse: Den tilmeldte klasse skal vælge sit eksperthold på 5 elever, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.

 

Sigt og søg rigtigt

Vi udvider de ældste elevers informationssøgningskompetencer og fortæller hvad god informationssøgning er, og hvordan man bruger information.
Vi introducerer eleverne for både det fysiske og det digitale bibliotek og de mange muligheder, der er.

Formål: Biblioteksorienteringen har til formål at give eleverne indblik i søgeteknik (søgeteknik, søgeord, synonymer, afgrænsning mm.), kildekritik samt de online ressourcer, som biblioteket stiller til rådighed.

Eleverne kan efter forløbet foretage emnesøgninger på relevante hjemmesider og i bibliotekets database. Derudover har de opnået viden om at komme fra et problem til information og materialer.

Fokus fra Fælles Mål:
- At eleverne kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning
- At eleverne får kendskab til bibliotekets tilbud
- At eleverne søger og finder relevant materiale til deres egen opgave

Målgruppe: 7. - 10. klasse. En klasse ad gangen med minimum 1 lærer.

Varighed: Besøget varer 1,5 -2 timer. I er velkomne til at blive længere.

Tidspunkt: Kontakt dit lokale bibliotek lige så snart opgavetidspunktet kendes og mindst en måned i forvejen. Det overordnede opgaveemne meldes ud ved tilmelding.

Forberedelse: Det er en stor fordel, hvis eleverne allerede har en definition af deres emne klar til den kommende opgave. Eleverne kan få lånerkort, hvis de medbringer blanketten fra midtersiderne udfyldt af forældrene.

 

Forfatterforedrag

I løbet af et skoleår vil vi som regel have et forfatterforedrag til indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. Forfatterne vælges ud fra et princip om kvalitet, aktualitet og mangfoldighed.

Hold jer orienteret om de aktuelle forfatterforedrag i tilbudskataloget

 

Sommerbogen

Gennem mere en 20 år har Sommerbogen været et fast element på mange af landets børnebiblioteker, og haft til formål at stimulere børnenes læselyst, og gøre det muligt for børnene at lade sig inspirere af hinanden ved hjælp af anmeldelser.

Sommerbogen er for alle børn mellem 6 og 15 år. Børnene henter et udfordringsark på biblioteket, læser 3 bøger, løser 10 af læseudfordringerne og udfylder de 3 anmeldelseskort. Børnene afleverer det udfyldte udfordringsark på biblioteket og er nu med i lodtrækningen om 3 hovedpræmier.

Der kræves intet af skolen – men vi håber meget, at I vil være med til at dele info om kampagnen i klasserne, i SFO’en, via Aula og alle andre relevante steder.

Sprog og læsesporets hjemmeside kan I printe bogmærker, plakater og andet relevant materiale, som I kan dele med børnene, inden de går på sommerferie.

Hvis I har lyst til at give jeres klasse en god omgang læseinspiration, inden de går på sommerferie, så tag fat i os og aftal et biblioteksbesøg eller måske en booktalk.

Sommerbogen 2024 løber fra fredag 14.6.24 til lørdag den 24.8.24.

 

Din idé!

Vi vil meget gerne høre jeres ideer til fremtidige tilbud, projekter og samarbejder.

Så tøv endelig ikke med at kontakte os, så vi kan tage en snak om det.

 

Nyttige links

Læsesporet.dk

Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Læsesporet skal give bibliotekspersonale og fagprofessionelle i skolen (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) såvel som forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede læsetilbud for børn i skolealderen.

Read.norddjurs.dk

Norddjurs kommunes skoler og dagtilbud vil gerne være sammen med alle forældre om at skabe læselyst og motivation for at læse dagligt med børnene. Dette gøres bl.a. med projektet Read, som er udviklet af Århus Kommune.