Personale på Norddjurs Biblioteker

Personaleoversigt for Norddjurs Biblioteker

Ledelse

Lone Aagaard Bibliotekschef 2365 8793 laag@norddjurs.dk

 

Grenaa Bibliotek

Ane Katrine U. Eiming Kulturformidler 4022 6466 aku@norddjurs.dk
Berit B. Fredslund Assistent 89592780 bbf@norddjurs.dk
Brian Sørensen Kontorassistent 89592775 bris@norddjurs.dk
Isaac Kenneth Donkor Bibliotekar 89592748 iskd@norddjurs.dk
Kaja D. Glaeser Biblioteksassistent/
systemadministrator
89592781 kdg@norddjurs.dk
Katrine Isaksen Cand.scient.bibl./
webmaster
89596765 ksi@norddjurs.dk
Lise-Lotte Andersen Bibliotekar.DB 89592782 lla@norddjurs.dk
Louise Skaarup Bibliotekar.DB 89592778 louis@norddjurs.dk
Merima Kapic Kontorassistent 89592767 memu@norddjurs.dk
Søren Feldtfos Thomsen Kulturformidler 89592786 sft@norddjurs.dk

 

 

Auning Bibliotek

Maria Rasmussen Bogopsætter 89594300  
Marianne B. Danielsen Kontorassistent 89594303 mbd@norddjurs.dk
Merete B. Johansen Bibliotekar D.B. 89594300 mbj@norddjurs.dk

 

Ørsted Bibliotek

Birgitte D. Sørensen Bibliotekar.DB 86488548 bds@norddjurs.dk
Sussie Rømer Assistent 86488548 sussr@norddjurs.dk

 

Ørum Bibliotek

Helene A. Southern Kulturformidler 89593003 helas@norddjurs.dk
Thomas Olesen Kulturformidler 89593002 tho@norddjurs.dk

 

Teknisk Service

Kim Kamp Serviceleder 89592774 kik@norddjurs.dk