Til institutioner

Her kan du få mere at vide om Norddjurs Bibliotekers tilbud til institutioner. Alle vores institutions tilbud er naturligvis gratis.


Alle arrangementer for institutioner og skoler

Her er en årlig folder med alle de aktuelle arrangementer, som vi tilbyder. Af og til kommer der altid kan komme flere til, så tjek også altid her på hjemmesiden under arrangementer.


 

Eventyrtime

I kan booke en højtlæsning for børnehavebørn eller sfo. Børnebibliotekaren læser højt, samtidig med at billederne fra bogen vises på en storskærm. Det tager ca. 30 minutter.  Bøgerne vælges til aldersgruppen 3-6 årige eller 6-9 årige. 

Vi tilbyder også højtlæsninger ud af huset, dvs. hvis I er en institution, som ikke har mulighed for at komme på biblioteket, kan vi bookes til at komme på besøg hos jer (i det omfang som vores tid tillader).

Kontakt jeres lokale bibliotek.

Emnekasser

Bestil en kasse med bøger, inden for et bestemt tema eller emne. Bibliotekaren sammensætter kassen ud fra institutionens ønsker til indhold og omfang. Institutionen sørger selv for at hente og aflevere bøgerne, som bestilles på biblioteket senest 14 dage før ønsket afhentning. Emnekasser kan lånes i 3 måneder.

Institutions lånerkort

Hvis du arbejder i en skole, institution eller lign. kan du rekvirere et institutionskort, dette gælder både for private og offentlige institutioner. Du skal udfylde en blanket, som du kan finde her eller hente på dit lokale bibliotek. Det skal være udfyldt med en leders underskrift. 

Kortet må ikke benyttes til personalets private lån. Lånetiden er 60 dage. Dette gælder dog ikke materialer med 7 dages lån.

Børneinstitutioner betaler ikke gebyr ved for sen aflevering, erstatninger skal kun betales i særlige tilfælde.

Facebookgruppen

Er du ansat i en dag- eller fritidsinstitution (0-12 år) i Norddjurs Kommune, uanset om den er kommunal eller privat, har du mulighed for at være med i BOGglad Netværk Norddjurs’s lukkede facebookgruppe, hvor vi løbende inspirere hinanden med sparring, idéer og ny viden om børn, læsning og bogglæde.

Læs mere og meld dig ind i gruppen her.

Links

Her nederst har vi samlet en række gode links med inspiration til aktiviteter, og listen vil jævnligt blive udvidet:

Sprogsporet.dk

Bibliotekernes Sprogspor er en fælles indsats, som støtter sproglig udvikling og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for Sprogsporet er børn i alderen 0-6 år. Koncepter og indhold henvender sig til alle de voksne, som er omkring barnet. Private og professionelle. 

Læsesporet.dk

Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Læsesporet skal give bibliotekspersonale og fagprofessionelle i skolen (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) såvel som forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede læsetilbud for børn i skolealderen.

Børnebiffen.dk

Børnebiffen.dk er et bibliotekstilbud til de yngste og deres voksne. Alle danske folkebibliotekers brugere har adgang til Børnebiffen.dk, som er skræddersyet til de 3-7-årige. Børnebiffen.dk rummer næsten 400 titler, og ligesom på Filmstriben skal man gå ind på sitet via sit bibliotekslogin.

Read.norddjurs.dk

Norddjurs kommunes skoler og dagtilbud vil gerne være sammen med alle forældre om at skabe læselyst og motivation for at læse dagligt med børnene. Dette gøres bl.a. med projektet Read, som er udviklet af Århus Kommune.