Til institutioner

Her kan du få mere at vide om Norddjurs Bibliotekers tilbud til institutioner. Alle vores institutions- og skoletilbud er naturligvis gratis.


Alle arrangementer for institutioner

Her er en årlig folder med alle de aktuelle arrangementer, som vi tilbyder. Der kan altid komme flere til, så tjek også her på hjemmesiden under arrangementer.


 

Kend dit bibliotek

Vi fortæller om bibliotekets mange tilbud, så børnene oplever, at biblioteket kan bruges både i fritiden og i opgavesammenhæng. Vi viser materialernes opstilling, så eleverne selv kan finde relevante materialer. Til sidst afsættes der tid til at låne på egen hånd.
Derudover bliver alle elever oprettet som lånere under besøget.

Forberedelse : Tal gerne med eleverne om hvad et bibliotek er og hvordan det kan bruges. Hvis eleverne skal have et lånerkort, skal forældrene udfylde en lånerkort-tilladelse med forældreunderskrift. 

Biblioteksbesøget tilpasses det enkelte klassetrin og alle klassetrin kan tilmeldes. Besøget foregår klassevis med minimum 1 lærer. 

Kontakt : Louise Skaarup på Tlf.: 8959 2767 eller e-mail: louis@norddjurs.dk eller dit lokale bibliotek.

 

Eventyrtime

I kan booke en højtlæsning for børnehavebørn eller sfo. Børnebibliotekaren læser højt, samtidig med at billederne fra bogen vises på en storskærm. Det tager ca. 30 minutter.  Bøgerne vælges til aldersgruppen 3-6 årige eller 6-9 årige. 

Vi tilbyder også højtlæsninger ud af huset, dvs. hvis I er en institution, som ikke har mulighed for at komme på biblioteket, kan vi bookes til at komme på besøg hos jer (i det omfang som vores tid tillader).

Kontakt jeres lokale bibliotek.

 

Sprogkufferter

Ønsker du at arbejde med dialogisk læsning eller med tematisk med forskellige emner?

Norddjurs Bibliotekernes sprogkufferter en samling af pædagogiske spil, der på en sjov og enkel måde kan bruges som støtte for børns sproglige udvikling.

Kufferterne er fordelt på aldersgrupperne 0-7 År, men kan dog også være brugbare for større børn med sproglige vanskeligheder.

Se en oversigt over emnerne eller læs mere om de enkelte sprogkufferter i vores PDF icon folder.

 

Emnekasser

Bestil en kasse med bøger, inden for et bestemt tema eller emne. Bibliotekaren sammensætter kassen ud fra institutionens ønsker til indhold og omfang. Institutionen sørger selv for at hente og aflevere bøgerne, som bestilles på biblioteket senest 14 dage før ønsket afhentning. Emnekasser kan lånes i 3 måneder.

 

Institutionslånerkort

Et institutionskort er et lånerkort, som er koblet op på lånerens funktion, som fx dagplejer eller skolelærer og er adskilt fra deres eventuelle private lånerkort.

Alle undervisere, dagplejere, børnehaverstuer, sfo’er kan få et institutionskort. Kortet må ikke benyttes til private lån.

Vi har ændret vores praksis omkring institutionskortet, så der nu ikke længere kræves underskrift fra lederen, når der skal udstedes et institutionskort.

Der er stadig INGEN bøder, INGEN gebyrer og INGEN erstatning ved bortkomne bøger (kun i helt særlige tilfælde) og materialer kan som udgangspunkt lånes i 60 dage - medmindre andet er angivet.

 

BOGglad Netværk Norddjurs på Facebook

Er du ansat i en dag- eller fritidsinstitution (0-12 år) i Norddjurs Kommune, uanset om den er kommunal eller privat, har du mulighed for at være med i BOGglad Netværk Norddjurs’s lukkede facebookgruppe, hvor vi løbende inspirere hinanden med sparring, idéer og ny viden om børn, læsning og bogglæde.

Læs mere og meld dig ind i gruppen her.

 

Links

Her nederst har vi samlet en række gode links med inspiration til aktiviteter, og listen vil jævnligt blive udvidet:

Sprogsporet.dk

Bibliotekernes Sprogspor er en fælles indsats, som støtter sproglig udvikling og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for Sprogsporet er børn i alderen 0-6 år. Koncepter og indhold henvender sig til alle de voksne, som er omkring barnet. Private og professionelle. 

Læsesporet.dk

Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Læsesporet skal give bibliotekspersonale og fagprofessionelle i skolen (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) såvel som forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede læsetilbud for børn i skolealderen.

Børnebiffen.dk

Børnebiffen.dk er et bibliotekstilbud til de yngste og deres voksne. Alle danske folkebibliotekers brugere har adgang til Børnebiffen.dk, som er skræddersyet til de 3-7-årige. Børnebiffen.dk rummer næsten 400 titler, og ligesom på Filmstriben skal man gå ind på sitet via sit bibliotekslogin.

Read.norddjurs.dk

Norddjurs kommunes skoler og dagtilbud vil gerne være sammen med alle forældre om at skabe læselyst og motivation for at læse dagligt med børnene. Dette gøres bl.a. med projektet Read, som er udviklet af Århus Kommune.