Børnene bestemmer

27.04.22
Norddjurs Biblioteker har fået over 600.000 kroner fra den landsdækkende BOGglad-pulje, som skal bruges til at indkøbe bøger til institutioner i Norddjurs.

Bøgerne skal være med til at styrke læselysten blandt børn i Norddjurs. Meningen er, at børn ikke kun skal præsenteres for litteratur i skolen, men alle de steder, de befinder sig i deres hverdag. Bøgerne skal være tilgængelige, og læsningen skal være drevet af lyst. Derfor er det afgørende, at børnene i Norddjurs selv får indflydelse på hvilke bøger, der skal indkøbes. Børnebibliotekarerne ved Norddjurs Biblioteker har med det udgangspunkt udviklet en workshop, hvor børnene i de forskellige institutioner kan give deres mening til kende om fx tegneserier, bøger om Minecraft, hestebøger og rekordbøger. Derefter sørger bibliotekarerne for at sammensætte en bogsamling til institutionen.

Hvilken emoji skal jeg bruge?

Norddjurs Bibliotekers børnebibliotekarer har i den forbindelse været på besøg og afholdt workshops i fritidsordninger på tværs af kommunen for at inddrage børnene i processen, så det er de helt rigtige bøger, der bliver indkøbt.  Bibliotekarerne udviklede et koncept, hvor børnene på en simpel, intuitiv og underholdende måde kunne give deres mening til kende ved hjælp af pinde med emojis. Bibliotekarerne havde på forhånd valgt en række bøger ud, som børnene skulle forholde sig til, og så var det op til børnene at afgøre om bøgerne, var et hit eller ej. Der var stort engagement og nysgerrighed til stede fra børnenes side i introduktionen til BOGglad-projektet, ligesom børnebibliotekarerne kunne tage nyttig viden med hjem.

Bogsamlinger som børnene kan spejle sig i

”Ingen børn er ens, og det betyder også, at bogsamlingerne, som Norddjurs Bibliotekers børnebibliotekarer står for at lave, skal indeholde forskellige slags bøger. Den værdifulde viden, som er blevet samlet på tværs af kommunen, ligger til grund for bogindkøbene. Uden børnenes værdifulde input ville risikoen være, at der blev indkøbt bøger, der blot stod og samlede støv. Med inddragelsen af børnene, sikres det, at bogsamlingen afspejler børnenes interesser og læseniveau”, pointerer projektleder Ane Katrine Uldall Eiming.For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Ane Katrine Uldall Eiming
aku@norddjurs.dk
40226466

Tags