Samarbejde giver børn øget læseglæde

05.12.22
35 fagfolk og ledere fra Norddjurs Kommunes pasningstilbud for de 0 – 12 årige børn deltog i det første netværksmøde i ”BOGglad Norddjurs”

Netværket er et samarbejde mellem Norddjurs Bibliotekers børnebibliotekarer og fagfolk fra pasningstilbuddene og har til hensigt at stille skarpt på børns læselyst og – glæde gennem dialog og faglige indslag. 

På mødet var budskabet fra Nina Rüder fra Designskolen i Kolding at indtænke de fysiske rammer omkring læseoplevelsen. Gode læse- og fordybelsessteder giver barnet tryghed og ro, men man skal huske at børn er forskellige, og reagerer forskelligt på de fysiske rammer. 

Efter sit oplæg afholdt Nina Rüder en workshop, hvor fagfolkene arbejde intenst med udgangspunkt i et barn, de selv lavede i papir og pap. De gav barnet kendetegn, og indrettede gode læsemiljøer, der passede og inspirerede barnet til læsning. 

Konsulent Lisbeth Vestergaard fra tænketanken Fremtidens Biblioteker gav Coronakrisen, og det boost den medførte for den digitale læsning, æren for at have motiveret bogforlagene til at gøre ekstra meget ud af den fysiske udformning af de nyeste børnebøger.

Store bøger, lange bøger, bløde bøger, farverige bøger inspirerer børnene til læsning, og understreger den forskel der er på den fysiske og den digitale læsning. Det ene er ikke bedre end det andet, men mangfoldighed i udvalget vil med sikkerhed ramme en større gruppe af børn.

Lisbeth Vestergaard bragte også ny viden; nu er der skabt evidens for sammenhængen mellem mindre børns ordforråd og de samme børns karaktergennemsnit senere hen i deres skoleforløb. Jo større ordforråd jo højere karakterer, ikke bare i dansk, men på tværs af alle fag.

Netop læsning og samtaler om de berørte emner, er i høj grad med til at udvikle børns ordforråd, så der er tale om viden, der understreger relevansen af netværkets arbejde.

Der var inspirerende, faglige oplæg og god dialog hele eftermiddagen.
Deltagerne gav udtryk for at dagen var meget vellykket og havde givet blod på tanden til at komme tilbage til hverdagen og arbejde med alt det guld, der ligger i god børnelitteratur.
 

Tags