Personale på Grenaa Bibliotek

Personaleoversigt for Grenaa Bibliotek
 
Lone Aagaard Bibliotekschef 2365 8793 laag@norddjurs.dk

 

Ane Katrine U. Eiming Kulturformidler 40226466 aku@norddjurs.dk
Berit B. Fredslund Assistent 89592780 bbf@norddjurs.dk
Brian Sørensen Kontorassistent 89592775 bris@norddjurs.dk
Isaac Kenneth Donkor Bibliotekar 89592748 iskd@norddjurs.dk
Kaja D. Glaeser

Biblioteksassistent/
systemadministrator

89592781 kdg@norddjurs.dk
Katrine Isaksen Cand.scient.bibl./webmaster  89592765 ksi@norddjurs.dk
Lise-Lotte Andersen Bibliotekar.DB 89592782 lla@norddjurs.dk
Louise Skaarup Bibliotekar.DB 89592778 louis@norddjurs.dk
Merima Kapic Kontorassistent 89592767 memu@norddjurs.dk
Søren Feldtfos Thomsen Kulturformidler 89592786 sft@norddjurs.dk