3. gang | Guidet fælleslæsning og SMART-Træning

Hele holdet mødtes igen til en eftermiddag med litteratur og bevægelser ved Kyst- og Fjordcenteret, hvor septembers sidste dag viste sig fra sin milde side. 

Holdet blev denne gang præsenteret for en helt særlig måde at læse sammen på som kaldes guidet fælleslæsning.

Både Ane Katrine og Merete fra Norddjurs Biblioteker er uddannede læseguides, og Merete havde til dagen udvalgt novellen ”Ægteskabslinjer” fra bogen ”Puls” af Julian Barnes.

Guidet fælleslæsning foregår på den måde at guiden læser en novelle eller et afsnit af en roman op.
Gruppen skal altså ikke forberede sig eller læse noget på forhånd. Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser.

Det er i pauserne, at samtalen starter. Måske har en deltager et spørgsmål, eller en anden deltager er blevet mindet om noget bestemt, mens der blev læst.

Når vi taler om litteraturen, er der ikke noget ”rigtigt svar”. Alt, hvad teksten får os til at tænke på eller føle, er velkomment.
Ofte bliver handling og tema diskuteret, og vi taler om, hvad der videre sker i historien.

Så genoptages læsningen, og på den måde veksles der mellem højtlæsning og samtale.

Læseguiden er under uddannelsen specifikt trænet i at vælge og matche god litteratur samt i at stille de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer ind i læsningen.

Novellen handlede om en mand der havde mistet sin kone og tog tilbage til det sted hvor de havde tilbragt mange ferier sammen. Her oplevede han hvordan det blev en afskedstur for ham. Novellen satte tanker i gang omkring det at miste og hvordan man lever videre, et emne hvor flere af deltagerne havde egne erfaringer at relatere til. 

Efter en lækker bolle og en kop kaffe var det tid til SMART-træning, der i det fine solskinsvejr foregik udenfor.
Der blev skruet lidt op for sværhedsgraden, men flere havde også oplevelsen af at selv den smule træning vi har været igennem har forbedret koordinationen. En deltager udbrød stolt efter øvelsen med de farvede bolde: ”Sidste gang kunne jeg ikke, men i dag kan jeg!”

Du kan læse mere om Guidet fælleslæsning på læseforeningens hjemmeside via linket her

Novellen ”Ægteskabslinjer” der blev brugt til guidet fælleslæsning, var fra denne bog: