©colourbox.com

Psykisk sygdom i litteraturen

22.08.19
Skønlitteraturen kan udfolde komplekse følelser og give en større forståelse af det syge sind og være med til at nedbryde tabuer om psykisk sygdom.

"Skønlitteraturen kan noget helt særligt i forhold til at skildre det syge sind". Som en del af Litteratursidens tema om psykisk sygdom kan vi præsentere en video med Karen Fastrup, der med afsæt i sin autofiktive roman Hungerhjerte fortæller, om hvordan skønlitteraturen gennem billeder og metaforer kan indfange komplekse følelsestilstande, som er svære at indfange i et faglitterært sprog. Samtidig formår skønlitteraturen at fremstille den psykisk syge som andet end en sårbar person. Se videoen med Karen Fastrup her.


Flere og flere danske forfattere har de senere år beskrevet psykisk sygdom og det følsomme sind med afsæt i egne erfaringer. Nogle forfattere benytter sig af dagligdagens sprog, som Mikael Josephsen fortæller om i interviewartiklen Med normalsproget ind i poesien. Andre forfattere, som for eksempel Bjørn Rasmussen, viser det indre virvar gennem stream-of-consciousness og sproglige eksperimenter. Læs analysen af hans seneste roman Jeg er gråhvid

Når stadig flere forfattere står frem og beskriver psykisk sygdom ud fra deres eget liv, er det med til at nedbryde de mange tabuer om sindslidelser. Anne Lise Marstrand-JørgensenPeter Øvig og Karen Fastrup er nogle af de forfatterne, som har talt åbent om egne erfaringer med psykisk sygdom. Læs i artiklen Det vi ikke taler om, hvordan de med deres seneste bøger har ønsket at gøre op med tabuer om psykisk sygdom og med den tavshedskultur, som de selv oplevede som børn.

Skønlitteraturen giver os et nuanceret billede af det syge sind
Selv om allerede Freud trak på litteraturen, når han skulle beskrive psyken, er der først i de seneste ti år kommet blik for skønlitteraturens betydning i forbindelse med behandling af psykiske lidelser. Som psykiateren Anne Lindhardt siger i et interview i Politiken:

”Det, vi i psykiatrien ved om dem, vi skal hjælpe, er helt overvejende noget, vi får at vide af det menneske, der sidder over for os, vi kan jo ikke se ind i sindets krinkelkroge. Men det kan litteraturen. Ved hjælp af den tænker man: Okay, det er sådan, det opleves, og sådan, det føles.”

Især læsningen af Amalie Skrams Professor Hieronimus blev en øjenåbner for Anne Lindhardt: ”Romanen bragte mig ind til mennesket bag diagnoserne”. Hør Anne Lindhardt fortælle mere om, hvad netop skønlitteraturen kan i forhold til at forstå psykisk sygdom i et af de kommende afsnit af podcasten på DR; Er du sindssyg? med Karen Fastrup som vært.

Anne Lindhardt fortæller om forfattere med psykiske sygdomme og ser fællestræk mellem Amalie SkramTove Ditlevsen og Karen Fastrup”Blandt andet nødvendigheden af at skrive. Det helt store traume er jo, når de ikke kan skrive, når sproget tørrer ud.”  

Netop betydningen af at skrive er der kommet mere og mere fokus på, og forfatteren Siri Hustvedt har gennem flere år stået i spidsen for skrivekurser for psykisk syge. Forholdet mellem skrift og psykisk sygdom er også et spor op gennem litteraturhistorien, hvor adskillige forfattere har indviet os i et liv med psykiske lidelser. Bøgerne har vekslet mellem at sætte lighedstegn mellem poeten og den syge, har fungeret som kritik af psykiatriens behandlingsformer eller har skildret den logik, der karakteriserer den sindslidendes tilstand.

Beskrivelserne af angst er litteraturhistorisk set ofte delvist baseret på forfatternes egne erfaringer. Det gælder den samfundskritiske klassiker af Amalie Skram: Professor Hieronimus og Sylvia Plaths Glasklokken, som vi præsenterer en analyse af. Ud over at beskrive det syge sind på en både troværdig og overbevisende måde rummer værkerne en kritik af datidens behandling af syge. 

Også flere af nutidens bøger fra blandt andre Asta Olivia Nordentoft og Cecilie Lind kredser om anoreksi, bulimi, selvskade, personlighedsforstyrrelser og angst samtidig med, at de stiller spørgsmålstegn ved samfundets behandling af psykisk syge. 

Vi håber med dette tema at give læseren en større forståelse af det syge sind og dermed være med til at nedbryde tabuerne om psykisk sygdom. For som Karen Fastrup siger i vores video, så er den person, der på et tidspunkt i sit liv bliver ramt af psykisk sygdom "bare et helt almindeligt menneske".

Det var ligesom første gang, jeg så et kadaver. I ugerne efter dukkede kadaverets ansigt – eller det, der var tilbage af det – op i min tallerken med røræg og bacon, (...) og ret hurtigt begyndte jeg at have det, som om jeg gik rundt med kadaverets hoved i en snor om halsen som en eller anden form for sort, næseløs ballon, der stank af eddike”. - Sylvia Plath

Oprindeligt skrevet af Lise Vandborg - Chefredaktør Litteratursiden, Litteratursiden.

Materialer