Om Litteraturhistorier

12.04.24
Velkommen til Litteraturhistorier i Norddjurs, en podcast om gode bøger med tilknytning til Norddjurs

I første afsnit undersøger vi Vagn Steens (1928-2016) novelle ”Da kunsten kom til Grenå” fra 1979. Novellen handler om placeringen af Søren Kanne statuen på Grenaa Torv. Statuen blev rejst til minde for Søren Kanne (1801-1860), som i 1835 reddede en skipper fra druknedøden under et vildt stormvejr. Heltedåden blev gjort nationalt berømt med et hyldestdigt af Steen Steensen Blicher (1782-1848).

I Steens novelle følger vi Grenå Byråd, som under 2. verdenskrig ønsker at rejse en statue af Søren Kanne. Formålet var, at statuen skal inspirere fremtidige generationer til nationalpatriotisk selvopofrelse. Vagn Steen, der elskede at lege med formater og genrer, benyttede sig af faktiske mødereferater fra Grenå Byråd, og det lykkedes ham at skabe en både morsom og tankevækkende novelle om kunst og magt i det offentlige rum.
 


 

I andet afsnit ser vi nærmere på Blichers novelle ”Præsten i Vejlby – en Criminalhistorie” fra 1829. Også denne historie er inspireret af virkelige begivenheder, som har fundet sted i Norddjurs. Denne gang skal vi til Vejlby, hvor præsten Søren Quist i 1600-tallet blev anklaget for at have slået sin karl ihjel. Præsten blev dømt til døden ved halshugning (!), men i Blichers novelle er præsten et uskyldigt offer for justitsmord.

Blicher ønskede at vise, at dødsstraf burde afskaffes; verden er mangetydig og vi kan aldrig være 100 % sikre på årsag og virkning. Men var præsten egentlig uskyldig? Eller tog Blicher sig lidt for mange kunstneriske friheder?
 De to podcast-værter er Thomas Olesen fra Norddjurs Biblioteker og Nina Adamsen fra Grenaa Egnsarkiv, som sammen kaster et litterært og lokalhistorisk blik på Norddjurs’ gode litteraturhistorier.