Women's Studies International

Adgang
Fri adgang
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen

Databasen leverer både fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i full text på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasen er nyttig til at finde information, der er relevant for kvinders historie og tværfaglige kønsperspektiver. Dækker perioden fra 1881 til i dag.
 

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.


Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning (link til: https://kub.kb.dk/konsforskning/ )

Vejledning:

  1. Klik på knappen 'Se online'
  2. Login med dit bibliotekslogin (CPR + pinkode)
  3. Du skal være bosiddende i Norddjurs Kommune for at benytte Women’s Studies International hjemmefra.