Faktalink

Adgang
Hjemmefra
Faktalink er et elektronisk tidsskrift med over 650 artikler fordelt på alverdens emner. Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet og henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere.
Kendetegnende for Faktalink er, at der sker både en bearbejdning og en vurdering af de informationer og den litteratur, der er tilgængelig om emnet.

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe og er f.eks. et oplagt arbejdsredskab for bibliotekarer, lærere, skoleelever, studerende, researchere, journalister og andre, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få et kendskab til den relevante litteratur og information.

Artiklerne er inddelt i en lang række emner samt fokuserede temapakker om bl.a. klimaforandringer, fake news, menneskerettigheder og terrorisme.

Bemærk: Log på med dit lånernummer og pinkode for at få adgang til samtlige artikler, når du er inde på Faktalink.dk.