Faktalink

Adgang
Hjemmefra
Faktalink er et elektronisk tidsskrift med over 650 artikler fordelt på alverdens emner. Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet og henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere.

Kendetegnende for Faktalink er, at der sker både en bearbejdning og en vurdering af de informationer og den litteratur, der er tilgængelig om emnet.
 

Introfilm til Faktalink. Tværformat

Målgruppen for Faktalink

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe og er f.eks. et oplagt arbejdsredskab for bibliotekarer, lærere, skoleelever, studerende, researchere, journalister og andre, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få et kendskab til den relevante litteratur og information.
 

Faktalink light

Faktalink light er en samling af artikler som er lettere og kortere end de øvrige artikler.

Målgruppen er dels børn på mellemtrinet i skolen eller som er seere på DR Ultra eller læser Børneavisen. Kort sagt alle videbegærlige og nysgerrige børn og unge der vil vide mere. Sprogskolekursister kan også have glæde af artiklerne i Faktalink light på grund af det enkle sprog.

Men også andre brugere, der har behov for lettilgængelige artikler, kan læse med her. Det gælder læsesvage, og andre der har brug for at træne dansk.


Artiklerne er inddelt i en lang række emner samt fokuserede temapakker om bl.a. klimaforandringer, fake news, menneskerettigheder og terrorisme.


Bemærk: Log på med dit lånernummer og pinkode for at få adgang til samtlige artikler, når du er inde på Faktalink.dk.