Bibliografi.dk

Bibliografi.dk

Adgang
Fri adgang
International forfatterbibliografi.

Siden indeholder en oversigt over danske og udenlandske forfatters værker og disses forskellige udgaver, der er udkommet i Danmark.

Det drejer sig hovedsagelig om forfattere af skønlitterær karakter o.lign., f.eks. biografier og rejsebøger. Hovedvægten er lagt på populærforfattere.

Under den enkelte forfatter tilstræbes fuldstændighed ved angivelse af titler, udgaver og oplag.
Ud over egentlige værker medtages noveller, essays og digte i det omfang som disse er fundet i kilderne.