Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
70 Kr
Bibliotek
Target
For voksne
Køb billet(ter)
For voksne

Velfærdsstaten - Dens økonomiske, sociale og politiske udfordringer og resultater

07.03.24
Velfærdsstatens myter

Foredraget ser på myterne om den danske velfærdsstat, der trives både på højre og venstre fløj, og som kan være svære at udrydde. Her vil den danske velfærdsstat blive sammenlignet med andre lande, herunder håndteringen af langsigtede udfordringer som det stigende antal ældre, globaliseringen og skærpet international konkurrence. 

Der argumenteres for, at den danske velfærdsstat i de sidste 30-40 år har overvundet nye udfordringer bedre end de fleste andre lande og tilmed har medvirket til større økonomisk fremgang, så Danmark er rykket op blandt de allerrigeste i verden. Men politikken har også skabt nye problemer, bl.a. stigende ulighed.  

Danmark har også (i lighed med mange andre lande) – store problemer i sundhedsvæsenet. Og årtiers bekymring for arbejdsløsheden er blevet afløst af bekymring for mangel på arbejdskraft.  

Underviser: Jørgen Goul Andersen, professor, Aalborg Universitet