Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
70 Kr
Bibliotek
Target
For voksne
For voksne

UDSAT - Vadehavet – Nationalpark og verdensnaturarv

02.02.22
I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund af områdets enestående universelle værdi.

Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, Tyskland og Holland status som verdensarv. Men hvordan er Vadehavet og marsken dannet? Hvordan har tidevand og stormfloder påvirket området? Der fortælles om, hvordan Vadehavet og marsken fungerer som trækkende fugles spisekammer og mange fugles yngleområde og om dyre- og plantelivet.

Ud over at rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri, der vidner om menneskers udnyttelse af Vadehavet og marsken. Vi er på vej ind i en tid med klimamæssige forandringer, så hvordan ser fremtiden ud med invasive arter og global opvarmning? Biolog Uwe Lindholdt, der har været med til at skrive bøger om Vadehavet og Nordsøkystens dyr og planter, vil fortælle om disse emner.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Rougsø Folkeuniversitet.