7. gang I En jagt på fossiler ved Sangstrup

En jagt på fossiler ved Sangstrup gav deltagerne en helts særlig oplevelse

”Tilbage til unaturen er en naturdigtsamling: Digte skrevet i naturen”, står der på bagflappen af Rasmus Nikolajsens digtsamling fra 2016.  Alle digte er forsynet med dato og sted for nedskrivning. Et af digtene er skrevet ved Sangstrup Klint og var et af de digte Kulturformidler Thomas Olesen præsenterede for Hold Hjernen Frisk Holdet.


Vi sidder i laden hos fossilsamler og forfatter Peter Sørensen, bænket med varm kaffe og dejlig kage. Det er nødvendigt, for det er blæsende koldt i dag ved Sangstrup Klint. Inden vi skal ud og se, om vi kan finde fossiler, skal vi have et spændende litterært input. Thomas havde udvalgt 2 digtere, som har det til fælles, at de begge har skrevet om området ved Sangstrup Klint og de skriver begge konkretpoesi. Konkretpoesi vil sige, at sproget i sig selv er interessant for dem og der leges med sproget i digtene, hvilket Thomas med overbevisning demonstrerede i sin oplæsning.
 

Naturen beskrives helt særligt i de to digte af henholdsvis Vagn Steen og Rasmus Nikolajsen og der ér en helt særlig natur ved Sangstrup Klint. Naturvejleder Flemming Rafn fra Kyst- og Fjordcenteret kunne sammen med Peter Sørensen fortælle uddybende om den helt særlige natur med kalk- og kridtsten, der gør klinterne helt særlige og giver mulighed for at finde fossiler lige netop her.


Nede ved kysten var vi alle trukket i godt med tøj, så vi ikke ville komme til at fryse og efter en lille travetur hen ad den stenede strand, blev øjnene indstillet på fossiler og koncentreret begyndte vi at lede. Inden da havde Flemming forklaret os grundigt, hvad vi skulle kigge efter og hvilke forskellige typer af fossiler, man kan være heldig at finde.


Nede på stranden faldt snakken på de 2 digte, vi havde fået præsenteret.  Det var på en måde fortryllende at stå på selvsamme kyst med deres poesi i baghovedet. Efter digtoplæsningen havde snakken bland andet kredset omkring en beskrivelse af en særlige farve i havet. Da vi stod der på kysten kunne vi selv tydeligt se den helt særlige turkise farve, der var beskrevet i et af digtene. Flemming kunne forklare, at det netop skyldes det kalklag som danner undergrunden under havet her ved Sangstrup Klint.


Turen til Sangstrup Klint blev en berigende tur i sin kombination af ny viden om de geologiske fænomener, litterær inspiration og en dejlig oplevelse ude i naturen. Heldigvis lykkedes det også for flere at finde nogle små finde fossiler af søpindsvin.


Har man lyst til at komme på guidet fossiljagt, skal man holde øje med Kyst- og Fjordcenterets hjemmeside, der jævnligt annoncerer ture. https://kystogfjordcentret.dk/


På Norddjurs Bibliotekers hjemmeside kan man her (https://norddjursbib.dk/nyheder/anbefalinger/gaatur-ved-sangstrup-klint)  klikke sig til at høre Rasmus Nikolajsens digt læst op af kulturformidler Thomas Olesen.