Udlevering af mundbind til brug for udsatte grupper i kollektiv trafik

27.08.20
Norddjurs Kommune uddeler mundbind til brug i den kollektive trafik til kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde at købe mundbind.

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Regeringen har i den forbindelse besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en væsentlig, økonomisk byrde at købe mundbind.

For borgere i Norddjurs Kommune betyder det, at man kan få udleveret gratis mundbind, hvis man opfatter sig som en del af målgruppen. Man får udleveret 5-10 stykker ad gangen.

Mundbindene uddeles inden for den almindelige betjente åbningstid i Borgerservice og på biblioteker.

Kravet om mundbind i den offentlige trafik gælder foreløbig frem til den 31. oktober 2020.

Læs mere her om mundbind i Transport- og Boligministeriets vejledning til passagerer i den offentlige trafik

Se her hvordan du bruger mundbind korrekt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Har du spørgsmål til gratis mundbind, så kan du kontakte Borgerservice på tlf. 89 59 10 00 i den normale telefontid. 
 

Materialer