Opdatering af låneoplysninger

19.08.21
Vi omlægger vores IT systemer på grund af øgede krav til datasikkerhed.

Fremover skal alle lånere under 18 år opgive en økonomisk ansvarlig over 18 år, og alle institutions- og virksomhedsudlån skal registreres med CVR, EAN og P-nummer.

Du kan derfor opleve, at dine låneroplysninger skal opdateres. Vi arbejder på at rette låneroplysningerne til disse krav, og vil kontakte de berørte lånere. Du kan undtagelsesvis opleve, at du er blevet slettet som låner af disse årsager, og derfor skal genoprettes med korrekte og fyldestgørende oplysninger.

Oprettelse som låner kan ske på Norddjursbib.dk eller ved personlig henvendelse på biblioteket i den betjente åbningstid.


Venlig hilsen 
Norddjurs Biblioteker