Bandet Souvenirs

Nyt program | September 2020

03.08.20
Kom ind på dit bibliotek og hent det nye program

Efteråret 2020 på Norddjurs biblioteker vil være påvirket af Corona-krisen. 
Det er stadig usikkert i hvilket omfang vi kan/må afholde arrangementer.

Derfor udgiver vi ikke vores sædvanlige trykte program for hele efteråret.

I stedet for laver vi en lille folder for hver måned, som du kan hente på dit lokale bibliotek og vi er nødt til at tage forbehold for, at der kan ske ændringer, hvis der kommer nye retningslinjer.

Det vil sige nogle arrangementer kan blive aflyst eller flyttet, men vi kan også være så heldige, at vi må lave ekstra arrangementer.

Så hold godt øje her på vores hjemmeside, der altid er opdateret med det nyeste.