Børnevalget 2019

14.05.19
Alle landets børnebiblioteker inviterer nu til Børnevalg 2019, for at styrke børnenes forståelse og lyst til at deltage i demokratiet.

Kom ind på Grenaa Bibliotek og afgiv din stemme.

Hvorfor Børnevalg?
Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge engagerer sig generelt ikke særlig meget i den offentlige debat. ”Danske børn og unge mangler politisk selvtillid”, siger Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening, ”vi tror det er vigtigt at begynde tidligt med at give børnenes lyst til at deltage, og det er oplagt at bruge noget de kender og er trygge ved fra deres litterære univers.”

Danmarks Biblioteksforening står derfor bag Børnevalget 2019, som er et skridt på vejen til børnenes demokratiske dannelse.
Et valg kan være ret diffust for førskole- og indskolingsbørn, men med Børnevalget bliver det gjort meget konkret.
Børnene skal nemlig selv gå til valg og vælge, hvem der skal være årets vinder. Børnene kan stemme om deres yndlingsfigurer fra børnelitteraturen som Vildheks, Karmaboy, Børste eller Sallys far. ”Vi vil give børnene en umiddelbar forståelse af, hvad demokrati og valgdeltagelse går ud på”, forklarer Camilla Duvald, som har været med til at udvikle Børnevalg, og fortsætter ”Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med kandidaternes slogans som fx ”Ja til at passe på hinanden” eller ”Nej til stress om morgenen”. Og så skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit.

Valget bliver afgjort ved flertalsvalg, ligesom ved de voksnes valg.
Vi synes, det er en skøn måde at arbejde med formidling af både litteratur og demokrati på. ”Det bliver spændende at se, hvem der vinder Børnevalget rundt omkring i landet”, siger Camilla Duvald, ”selve landsresultatet forventer vi at kunne melde ud to dage efter valget kl. 12:00”. I er meget velkomne til at kontakte os for yderlige oplysninger.

Venlig hilsen Danmarks Biblioteksforening
Direktør Michel Steen-Hansen msh@db.dk eller mobil 4030 5230 og Ballerup Bibliotekerne Camilla Duvald cadu@balk.dk eller mobil 4175 0061

Fakta
Børnevalget 2019 gennemføres i samarbejde med børnebogsforlagene Turbine, ABC Forlaget, Gyldendal, Høst & Søn, Agama, Forlaget Alvilda og Carlsens forlag sammen med Danmarks Biblioteksforening. Ballerup Bibliotek er tovholder for Børnevalg 2019, og Roskilde, Rudersdal og Frederiksberg biblioteker har bidraget.