©colourbox.com

Biblioteksleder for Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

06.09.19
Vi søger en inspirerende leder, der kan give medarbejderne motivation og muligheder for at udvikle og skabe aktivitetstilbud fra Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv til glæde for borgerne og med udgangspunkt i personalets stærke kompetencer.

Genopslag

Vi er lokale medspillere på kulturområdet, og vores mål er at komme ud til hele kommunen med en bred vifte af bibliotekstilbud, med udgangspunkt i de huse, hvor vi har bibliotek, i digitale tilbud og biblioteks-aktiviteter, der hvor borgerne er.

Vi understøtter læring og læsning ved at være en vedkommende og fagligt stærk samarbejdspartner for ungdomsuddannelser, skoler og dagtilbud i hele kommunen, men også i mere utraditionelle sammenhænge med fx socialområdet.
Vi arrangerer eller understøtter kulturelle aktiviteter i såvel egne huse med udstillinger, foredrag og andre aktiviteter som i tværgående samarbejder med foreninger eller institutioner om arrangementer rundt i kommunen.

Vi har omorganiseret i ledelsen og ændret i opgaverne indenfor det seneste år. Det har givet anledning til at nytænke biblioteker og arkiv i Norddjurs Kommune, så det blev én organisation pr. 1.1.2019. Udformningen af den nye organisation er sket i en proces med involvering af alle medarbejdere, der har budt ind med ideer, forslag og engagement i arbejdet mod en ny samlet og samspillet organisation. Medarbejderne har leveret sikker drift, udviklet nye samarbejdsformer med arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning i mindre grupper på tværs af husene.

Som vores nye visionære biblioteksleder kan du være med til at præge en fremtid på området med respekt for den allerede udstukne kurs, men med forventningen om, at du byder ind på målet og ruten, selv hvis bølgerne går lidt højt. Du skal balancere en tydelig kommunikation om kursen med en involverende tilgang til opgaveløsningen. Du skal have evnen til at skabe mening og medejerskab, så vi fastholder ambitionen om en god og attraktiv arbejdsplads, udviklingen af borgernes oase og mere energi til de fælles kræfter, der ligger i samarbejder med andre videns- og kulturaktører i Norddjurs. Så lover vi, at du får inputs, hjælp og følgeskab i arbejdet med at give borgerne et solidt og spændende bibliotekstilbud i hele Norddjurs Kommune.

Du skal lede bibliotek og arkiv i en forandringsproces med fokus på nye samarbejdsformer på tværs i organisationen, i kommunen og blandt øvrige aktører på området.

Vi forventer, at du:
Brænder for kultur og formidling
Har en biblioteks- eller kulturfaglig baggrund med solid erfaring i ledelse, og som minimum er påbegyndt eller ønsker efteruddannelse i ledelse
Er opsøgende, nysgerrig og positiv i relationer med resten af Norddjurs Kommune og kan spille biblioteker og arkiv på banen som en del af kulturtilbuddet i Norddjurs
Er en synlig, nærværende og anerkendende personaleleder.
Kan gøre visioner til virkelighed i samspil med medarbejdere og samarbejdspartnere
Er en markant repræsentant for bibliotek og arkiv i kommunens fællesskaber samt i politiske og strategiske dagsordner
Har en ligefrem, tillidsskabende og åben kommunikation med respekt for andre synspunkter
Engagerer dig og tager medansvar for i hele Norddjurs’ udvikling

Du får:
Ansvaret for Norddjurs Kommunes største kulturinstitution
Dedikerede medarbejdere med stor erfaring og faglighed
Budgetansvar for det samlede biblioteks og arkivområde
Ledelsesmæssig opbakning og sparring fra nærmeste chef.
En kommune, der prioriterer biblioteker og arkiver
Frihed under ansvar og rum til at fejle

Tjenestested er Grenaa Bibliotek.

Ansøgningsfrist er den 30. september 2019.
Tiltrædelse snarest.

Der afholdes samtaler på Kirkestien 1 i Allingåbro den 9. og den 22. oktober 2019. Der vi være en test af kandidater forud for 2. samtale.


Norddjurs Kommunes biblioteker har 23 ansatte, 4 biblioteker og 1 arkiv. Bibliotekerne er åbne alle steder fra 7:00-22:00, og vi servicerer kommunens 37.500 borgere. Der er skolebibliotek i Ørum, arkivsamlinger i Grenaa og lokalservice på Anholt.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker Trine Grejsen på tlf. 20 41 81 29.
 

Søg stillingen her