Verdensmål # 16

19.10.22
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Målet fokuserer på at reducere alle former for vold og gennem samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige løsninger på konflikter og usikkerhed. Det handler om at styrke retsstatsprincipper, fremme menneskerettigheder, begrænse ulovlige våbenstrømme og i større grad inddrage udviklingslande i globale beslutningsorganer.

Du kan læse om verdensmålet her: https://www.verdensmaalene.dk/maal/16

Materialer for børn:

Materialer for voksne: