Logo for hjemmesiden retsinformation.dk

Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Database med love og bekendtgørelser m.m.

Med Retsinformation har du adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

Det er muligt frit at søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter samt i Folketingets Ombudsmands beretningssager.