Logo for Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

Adgang
Fri adgang
Danmarks Statistik har hovedansvaret for den danske statistik om befolkningen, økonomi, erhvervsliv og samfundets udvikling.

Statistikbanken kan du trække mere specielle tabeller, og data kan vises i forskellige formater. Det er gratis at oprette sig som bruger af Statistikbanken.

Brug og gengivelse af data:
Du må frit gengive indhold fra dst.dk og statistikbanken.dk. Men husk at angive Danmarks Statistik som kilde.

Danmarks Statistiks linksamling til International statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/international-statistik