Stak af gamle breve og papirer på et bord

Danmarks breve

Adgang
Fri adgang
Danmarks breve er en søgebase, hvor du finder digitaliseringer af trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek.

Digitaliseringerne muliggør at søge på tværs af brevudgivelser, du kan f.eks. finde breve fra samme afsender, selvom brevene ikke er blevet trykt i samme udgivelse.

Det er også muligt at lave fuldtekstsøgning for at undersøge om en afsender benytter bestemte ord eller fraser.

Og endelig har Danmarks Breve gjort det nemmere at benytte bibliotekets mange brevudgivelser, uanset hvor i verden du befinder dig.