Arkiv.dk skrevet på hvid baggrund

Arkiv.dk

Adgang
Fri adgang
I arkiv.dk kan søge du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger.

En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til.

Arkivernes samlinger består af meget forskelligt materiale: Arkivalier, fotografier, tegninger, avisudklip, film- og lydoptagelser og meget mere.
Du kan søge i alt materialet under ét eller afgrænse til f.eks. kun at søge efter billeder.

Alle har adgang til arkiv.dk. Du kan dog også oprette dig som bruger med dit NEM-ID og få endnu flere muligheder for at udforske arkiverne.

Materialet er indleveret af borgere, foreninger, virksomheder eller institutioner efter frivillig aftale. Der er ikke afleveringspligt på arkivmateriale af privat oprindelse, som der f.eks. er for det statslige og kommunale materiale. Du kan derfor ikke regne med, at arkiverne har arkivmateriale, der fortæller om enhver side af historien.