Arkivæsker

Arkiv for dansk litteratur

Adgang
Fri adgang
ADL er en hjemmeside for den klassiske danske litteratur.

 Er du på jagt efter værker af en ældre dansk forfatter, kan du nemt være heldig at finde dem i ADL.

Her findes et stort antal ældre danske forfatteres værker i fuldtekst. Forfattere og tekster sættes i en litteraturhistorisk sammenhæng.

ADL gennemgår forskellige litterære perioder fra 1700-1920.  
ADL udarbejdes af Det kongelige Bibliotek og Det danske Sprog- og Litteraturselskab.