Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
70 kr.
Bibliotek
Target
For voksne
Køb billet(ter)
For voksne

Vadehavet

29.09.22
Foredrag om Vadehavet som nationalpark og verdensnaturarv.

I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund af områdets enestående universelle værdi. Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, Tyskland og Holland status som verdensarv. 

Men hvordan er Vadehavet og marsken dannet? Hvordan har tidevand og stormfloder påvirket området? Og hvordan ser fremtiden ud med invasive arter og global opvarmning? 

Biolog Uwe Lindholdt fortæller om dyre- og plantelivet ved Vadehavet, og hvordan Vadehavet og marsken fungerer som trækkende fugles spisekammer og mange fugles yngleområde. Ud over at rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri, der vidner om menneskers udnyttelse af Vadehavet og marsken.

I samarbejde med Rougsø Folkeuniversitet og Museum Østjylland

Underviser: Uwe Lindholdt, Biolog, Aabenraa.